Moto Konto
Aplikacja „Tankuj Korzyści” - ikona z aplikacją „Tankuj Korzyści”

Najlepsze konto dla posiadaczy samochodów marki Toyota!

Moto Konto to dedykowany dla Klientów Toyoty rachunek bankowy w Toyota Bank. Dostępny on jest wraz z aplikacją mobilną „Tankuj Korzyści”. Z Moto Kontem możesz zyskać nawet 10% zwrotu za paliwo, masz dostęp do ofert specjalnych i premii na zakup nowej Toyoty. Aplikacja mobilna „Tankuj Korzyści” pozwala w prosty i wygodny sposób zarządzać bonusami i zwrotami za paliwo.

Sprawdź jak Tankować Korzyści:
Moto Konto - Sprawdź jak Tankować Korzyści - Film

Moto Konto - Korzyści - Darmowe konto

Darmowe
konto
0 zł za prowadzenie konta, jeśli aktywnie z niego korzystasz.

Moto Konto - Korzyści - Aplikacja mobilna „Tankuj Korzyści”

Aplikacja mobilna
„Tankuj Korzyści”
Pobierz aplikację i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać! Monitoruj korzyści i maksymalizuj oszczędności.

Moto Konto - Korzyści - Zwroty za paliwo

Zwroty
za paliwo
Załóż Moto Konto, zarejestruj się w aplikacji „Tankuj Korzyści” i zyskaj nawet 10% zwrotu za paliwo.

Moto Konto - Korzyści - Oferty specjalne i rabaty

Oferty specjalne
i rabaty
Tylko z aplikacją „Tankuj Korzyści” otrzymujesz dostęp do specjalnych ofert i rabatów na zakup nowej Toyoty.
Nota prawna:

Konto za 0zł - opłata za prowadzenie Moto Konta zwracana w przypadku utrzymywania minimalnego miesięcznego średniego salda konta w wysokości 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachunkach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Moto Konta w Tabeli opłat i prowizji dla konsumentów dostępnej na www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje.
Zwrot do 10% za paliwo oznacza wypłatę Premii do 10% łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych z tytułu zakupu paliw wykonanych kartą płatniczą pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2021)”, dokonania co najmniej jednego logowania do aplikacji Tankuj Korzyści w miesiącu, w którym wypłacana jest Premia oraz posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu dowolnej marki innej niż Toyota, Lexus, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 4 000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 50 000 zł a kwoty Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 1500 zł; lub posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu marki Toyota, bądź Lexus oraz aktywnej umowy Finansowania, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 2000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 10 000 zł a kwoty Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 500 zł. Maksymalna kwota Premii wynosi 30 zł miesięcznie. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2021)” dostępnym na www.toyotabank.pl/moto-konto.